Fra hjernen til ånd

bookmark

Ved Christopher Vasey

onsdag 7. november 2012, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Stiftung Gralsbotschaft

Inngang: Billett

Mennesket har alltid stilt seg spørsmålet «Hvem er jeg?». I dette foredraget ser den sveitsiske naturlegen Christopher Vasey nærmere på ånden som menneskets sanne ego. Hjernen er bare et verktøy til disposisjon for ånden. Men hva er ånden, og hvor kommer den fra? Foredraget holdes på engelsk.