Fra «jødeparagraf» til deportasjon

bookmark

Foredrags- og debattmøte

torsdag 11. desember 2014, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Norsk P.E.N

Inngang: Gratis

Hvordan kunne eidsvollsmennene inkludere en paragraf i Grunnloven som nektet jøder adgang til Norge? Og kan deportasjonen av norske jøder under annen verdenskrig sees på som en konsekvens av de holdningene som rådet 130 år tidligere. På kveldens foredrags- og debattmøte skal vi forsøke å trekke noen linjer fra Håkon Harkets bok Paragrafen: Eidsvoll 1814 til Marte Michelets nylig prisbelønte bok Den største forbrytelsen – Ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust. Forfatterne vil selv presentere sine synspunkt gjennom korte foredrag som etterfølges av en debatt.

Med
Marte Michelet
Håkon Harket
Møte- og debattleder Guri Hjeltnes

Møtet er gratis og åpent for alle

Om deltakerne:
Håkon Harket er idéhistoriker, skribent og forlegger. Han er daglig leder i Forlaget Press AS.
Harket innså i 2005, da han var medforfatter av en bok om antisemittismens historie, at bakgrunnen for at Grunnloven fikk den såkalte jødeparagrafen, som er omtalt som «skampletten» fra 1814, ikke var dokumentert i norsk historie. Tidligere i år utga han boken Paragrafen: Eidsvoll 1814, der han drøfter hvordan den norske grunnloven, som fremstod som utpreget liberal da den ble skrevet, kunne inkludere en paragraf som utelukket jøder fra adgang til landet.

Marte Michelet er journalist, kommentator og forfatter. Michelet jobbet i Dagbladet fra 2006 til 2014, fra januar 2009 som debatt- og kronikkansvarlig. Som kommentator har hun skrevet mye om feminisme, innvandring, integrering og asylpolitikk, og vært en skarp kritiker av anti-muslimske strømninger og den kontrajihadistiske bevegelsen. Høsten 2014 ga hun ut boka Den største forbrytelsen – Ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust. Boken tar for seg jødeutryddelsen i Norge under andre verdenskrig, og er blitt hyllet av en rekke anmeldere. Tidligere i høst mottok Michelet Brageprisen for boken.

Guri Hjeltnes er historiker og journalist, og direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Fra 2004 var hun professor ved Institutt for kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.  Hjeltnes er dr. philos. i historie fra Universitetet i Oslo 2002. Som historiker har hun skrevet flere bøker, særlig omkring norsk okkupasjonshistorie. Deriblant Hverdagsliv om 2. verdenskrig, Avisoppgjøret etter 1945, samt to bind i verket Handelsflåten i krig.