Fra larve til sommerfugl

bookmark

Foredrag ved Jan-Magne Sørensen

mandag 24. november 2014, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Hvite Ørn

Inngang: Gratis

Positiv forvandling gjennom psykose.

Kurs- og foredragsholder Jan-Magne Sørensen har siden 2003 holdt rundt 600 kurs og foredrag. Han har inspirert mange mennesker med sin begeistring, sterke historier og evne til å fortelle. Jan-Magne har en rekke ganger vært omtalt og intervjuet i aviser, magasiner, radio og på lokal-TV. Han har blitt leid inn i lag, organisasjoner, bedrifter, kommuner og helsevesen.

Jan-Magne har 10 års erfaring som ufrivillig bruker av psykiatri, hvor han ble gitt diagnosen schizofreni, og har 6 innleggelser under tvangsparagraf. Han valgte å gå sin egen helbredelsesvei med stort hell, og har siden 1999 vært uten psykofarmaka. Han lærte seg å gjennomleve psykosene som han ser som åndelige kriser, og til tross for at gjennomlevningsprosessene av psykosene var tøffe og vonde, har dette for Jan-Magne vært et springbrett til personlig utvikling og åndelig vekst.  Sørensen høster stor anerkjennelse for sitt arbeid og engasjement, han lever et aktivt liv med livskvalitet og høy grad av velvære, og er gjennom sitt eksempel en ressursperson for mange mennesker både profesjonelt og privat. Jan-Magne Sørensen, mottok på vegne av Hvite Ørn prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2011. Sørensen tok initiativet til etableringen av bruker- og interesseorganisasjonen Hvite Ørn i 2008 og har vært leder siden.

Foredraget er viktig med hensyn til recovery for mennesker med psykoseproblemer og for å fjerne stigma mot disse. Fagmiljøet vil også ha nytte av foredraget.

Innhold
– vært i psykose tolv ganger
– tvangsinnlagt i psykisk helsevern seks ganger
– utviklet sine egne mestringsverktøy
– over 15 år uten psykofarmaka
– over 10 år uten sinnslidelse
– 100 % arbeidsfør med egenetablert virksomhet
– mental styrke langt over gjennomsnittet
– kan dette overføres til andre?

Foredraget varer i to timer, der etter blir det mulig for publikum å komme med spørsmål og innspill i 30-60 minutter.