Fra syk til frisk

bookmark

SPISFO inviterer til debatt

torsdag 3. mai 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Spiseforstyrrelsesforeningen

Inngang: Gratis

Fra syk til frisk fra spiseforstyrrelser. Hva vil det si, og for hvem?

Spiseforstyrrelser er komplekse psykiske sykdommer, med både fysiske og psykiske symptomer. Dessverre er mange syke lenge før de får hjelp, noe som gjør det ekstra vanskelig å bli frisk. Ulike typer spiseforstyrrelser får dessuten ulik grad av oppmerksomhet, anerkjennelse og sympati både fra helsevesenets side og generelt i samfunnet. Anoreksi har for eksempel høyere «status» enn bulimi og overspisingslidelse, noe som blant annet viser seg i hvem som er representert i ulike medieoppslag.

Hvor stor betydning har disse faktorene for hjelpesøkende adferd, eller like viktig, i hvilken grad påvirker dette muligheten for å få hjelp. Når er «syk nok» til å be om hjelp? Hva er «syk nok» for å få hjelp fra det offentlige helsevesenet? Kan man bli «for syk»?

I tillegg er det også en rekke utfordringer med hensyn på hjelpen som gis til mennesker med spiseforstyrrelser. Hvilken type hjelp – altså hvilke behandlingsmetoder – fungerer for hvilke pasienter? Og ikke minst, når defineres en pasient som frisk fra behandlernes eller forskernes side, sammenliknet med hvordan pasienten selv opplever situasjonen sin. Hva vil det egentlig si å være frisk?

Arrangementet krever ingen påmelding, er gratis og åpent for alle.

 

I panelet sitter:
Silje Kristensen
Carina Elisabeth Carlsen
Rooy Rodriguez Ramires 
Alle tre har egenerfaring med ulike typer spiseforstyrrelser.

Maria Øverås er psykolog og har jobbet i tolv år med spiseforstyrrelser. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler, bidratt i flere bøker, samt forelest om emnet i mange år. I 2016 fullførte hun en doktorgrad om kroppsbilde og anoreksi. Nå er hun aktuell med boken «Å bli frisk» på Universitetsforlaget. I denne boken møter vi syv personer som forteller om hvordan de på ulikt vis har funnet veien ut av spiseforstyrrelsen og tilbake til et friskt liv. Hva førte til vendepunktet? Hva var til hjelp i bedringsprosessen? Hva var ikke til hjelp? To innledende kapitler gir en teoretisk ramme for å forstå sykdommen og tilfriskningsprosessen.

Hanna Kristine Punsvik er psykolog og doktorgradsstipendiat ved Modum Bad. Gjennomfører en 15-års oppfølgingsstudie av personer som har vært behandlet for spiseforstyrrelser, slik at vi kan forstå mer av hva som gjør at noen blir helt friske, andre fortsatt er alvorlig syke, mens mange befinner seg midt i mellom. Med økt forståelse kan vi hjelpe på en bedre måte.

Øyvind Rø, psykiater og Professor Universitetet i Oslo / Forskningsleder, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus