Freden som uteble

bookmark

Oslo-avtalen tjue år etter

fredag 13. september 2013, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomiteen i Norge, Networkers SouthNorth, Fafo og The Institute for Palestine Studies, Beirut/Libanon

Inngang: Gratis

13.september er det 20 år siden Osloavtalen ble undertegnet. For første gang i historien møttes palestinske og israelske representanter offentlig, og signeringen av avtalen ble feiret som et viktig vendepunkt og gjennombrudd for fred i Midtøsten. Nå, 20 år etter signeringen av Osloavtalen, er ingen av de grunnleggende rettighetene til det palestinske folket innfridd, og en rettferdig og fredelig løsning er lenger unna enn noen sinne. Den fortsatte byggingen av Muren og av de ulovlige bosetningene, med over 500.000 israelske bosettere på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, har innskrenket palestinernes bevegelsesfrihet og territorium. I Gaza ble sjø-, luft- og landblokaden innført av Israel i juni 2007, og forsterket tidligere restriksjoner.

Dr Anis F. Kassim, Ekspert på Folkeretten og praktiserende advokat i Jordan. Involvert i Osloavtalen under deler av forhandlingene: Oslo Peace Process – The Most Lethal Peace Process
Hilde Henriksen Waage, professor i historie ved Universitetet i Oslo og forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO: The ‘Minnow’ and the ‘Whale’: Norway and the United States in the Peace Process in the Middle East
Sahar Francis, Advokat og leder for Addameer, menneskerettighetsorganisasjon for de palestinske fangenes situasjon: Reaching the ‘No-Peace’ Agreement: The Role of Palestinian Prisoners Releases in Permanent Status Negotiations
• Lansering av bokprosjekt med essays om erfaringene med Osloavtalen av Petter Bauck

Arrangementet varer fra kl 10.00 til 12.30

Les mer her
Facebook-event her

Seminaret vil være på engelsk.

Gratis inngang

Se også Internasjonal konferanse 1. – 2. november her
The Missing Peace: Facebook-event her