Fremtidens bistand

bookmark

– hvordan vi kan bli mer nyttige i kampen mot fattigdommen

torsdag 28. november 2013, kl. 16:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Polyteknisk Forening

Inngang: Gratis

Kjell Roland, adm. dir. i Norfund, og Øyvind Eggen, fagdirektør i Norad, presenterer sin nye bok om bistand «End of Paternalism». Boka viser hvordan de siste års utvikling i verdensøkonomien fundamentalt endrer grunnlaget for vestlig bistand. I følge forfatterne har vestlig bistand over tid blitt mer og mer paternalistisk, samtidig som fattige land er blitt mer selvbevisste og mindre bistandsavhengige, og vil avvise bistand om ikke giverne klarer å legge om bistanden.

Kommentarer:
Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp
Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant KrF

Møteleder:
Nyonga Rugumayo Amundsen, Styreleder i PF Millennium og leder av Global Consultancy