Freud 2013

bookmark

Heldagsseminar om «Totem og tabu»

søndag 10. mars 2013, kl. 13:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening og Vidarforlaget

Inngang: Billett

Våren 2013 vil en av psykoanalysens største klassikere for første gang foreligge i norsk oversettelse. Bokvennen Vidarforlaget utgir Sigmund Freuds Totem og tabu – nøyaktig hundre år etter at Freud skrev og publiserte den tyske originalteksten. Søndag 10. mars vil oversettelsen bli lansert i form av et heldagsseminar på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret er et samarbeidsprosjekt mellom Bokvennen Vidarforlaget og Norsk Psykoanalytisk Forening, og det vil være åpent for alle interesserte.

Totem og tabu er oversatt av Kari Uecker. Etterord ved Eivind Tjønneland.

Påmelding: Sendes til Norsk Psykoanalytisk Forening v/Anne Kullebund, post@psykoanalyse.no  
Seminaravgift kr. 200,- pr. pers. betales til kontonummer 6039 05 97528

Program:
Kl. 13:00-13:15: Innledende foredrag ved Leif Høghaug, redaktør i Bokvennen Vidarforlaget.
Kl 13:15-13:45: ”Svekkelsen av farsfiguren sett i lys av Totem og tabu.” Foredrag ved psykoanalytiker Torberg Foss.
Kl 13:45-13:55: Spørsmål og diskusjon.
Kl 13:55-14:05: Forfatter Hilde Susan Jægtnes leser fra Det er noen som lyver.
Kl 14:05-14:15: Pause.
Kl 14:15-14:50: ”Etterord til Totem og tabu 2013.” Samtale mellom professor Eivind Tjønneland og psykoanalytiker Svein Haugsgjerd.
Kl 14:50-15:00: Spørsmål og diskusjon.
Kl 15:00-15:30: Pause. Enkel servering.
Kl 15:30-16:00: ”Søndagsnevrosen. Om menneskets åndelige dimensjon og vilje til mening”. Foredrag ved psykologstudent Lina Søreide Slåttå.
Kl 16:00-16:10: Spørsmål og diskusjon.
Kl 16:10-16:20: Forfatter Mazdak Shafieian leser fra nytt manuskript.
Kl 16:20-16:30: Pause.
Kl 16:30-17:00: ”Totem og tabu. Bidrag til teologien.” Foredrag ved teolog Elisabeth Thorsen.
Kl 17:00-17:10: Spørsmål og diskusjon.
Kl 17:10-17:45: ”Totem og tabu. Mellom grenser og nysgjerrighet.” Samtale mellom psykolog Jan Ketil Arnulf og sosialantropolog Tian Sørhaug.
Kl 17:45-18:00: Spørsmål og diskusjon. Oppsummerende kommentarer.

Om bidragsyterne:
Jan Ketil Arnulf. Dr.Psychol., spesialist i klinisk psykologi og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han arbeider til daglig som førsteamanuensis innenfor arbeidslivsforskning på Handelshøyskolen BI. Arnulf er interessert i tverrkulturell psykologi og språk og er glad i vitenskapshistorie.

Torberg Foss. Dr philos. Klinisk psykolog og psykoanalytiker i privatpraksis, Oslo. Har skrevet boken Psykoanalysen hemmelighet (1990), samt publisert ulike artikler, f.eks. ”I lyset fra Antigone. Om Jacques Lacans inngripen i psykoanalysen” i Gilbert et al. Psyke, kultur og samfunn (2012).

Svein Haugsgjerd. Overlege ved Aker Universitetssykehus og professor ved Høgskolen i Bodø, samt privatpraktiserende psykoanalytiker og psykoterapeut. Har skrevet flere bøker, bl.a. Jacques Lacan og psykoanalysen: En presentasjon av Lacans liv og verk (1986) og Kjærlighetens kraftlinjer (2005).

Hilde Susan Jægtnes. Utdannet skuespiller og musiker ved Rose Bruford College i London og har mastergrad i film- og TV-manusskriving fra University of Southern California. Debuterte som forfatter i 2012 med diktsamlingen Det er noen som lyver.

Mazdak Shafieian. Forfatter. Har utgitt diktsamlingene Dyregravsmørke (2006) og Antwerpen (2011). Han er redaktør for skriftserien Au petit garage, og har sammen med forfatter Jørn H. Sværen redigert tidsskriftet Teologi (2012).

Lina Søreide Slåttå. Psykologstudent ved Universitetet i Oslo. Har tidligere studert ved University of Western Cape, Cape Town, der hun ble opptatt av Viktor Emil Frankls teorier om menneskets åndelige dimensjon og vilje til mening.

Tian Sørhaug. Sosialantropolog, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Gjesteforsker ved Stanford University, Massaschusetts Institute og Technology (MIT) i USA (1993 -94) og Bristol University (2003-2004). Har utgitt Om ledelse. Makt og tillit i moderne organisering (1996), Fornuftens fantasier. Antropologiske essays om moderne livsformer (1996), Managementalitet og autoritetens forvandling. Ledelse i en kunnskapsøkonomi (2004).

Elisabeth Thorsen. Teolog utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider i dag som sokneprest ved Oslo domkirke. Hun praktiserer sin teologi i dialog med kunst, litteratur, filosofi og psykologi, og er opptatt av troens potensiale til å både favne, avgrense og gi retning i livet.

Eivind Tjønneland. Professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen. Har skrevet flere bøker, og i en årrekke arbeidet med Sigmund Freuds tekster. Han har oversatt og skrevet etterord til Freuds Bruddstykke av en hysterieanalyse (2007), samt skrevet etterord til oversettelsene av Hinsides lystprinsippet (2011) og Totem og tabu (2013).