Freuds bar

bookmark

Kreativitet, hjerne og psyke

fredag 23. september 2016, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk Psykoanalystisk Forening

Inngang: Billett

Freud og andre psykoanalytikere har vært opptatt av det skapende mennesket. I våre dager forsøker nevrovitenskapen å kaste lys over de kreative prosessene. I dette foredraget skal psykoanalytiker Helge Sletvold ta for seg noen av synspunktene som har kommet fra begge leirene. Moderator: Herman Brun.