Freuds bar

bookmark

Om selvmord

fredag 21. september 2018, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

Inngang: 100,- / 200,-

Mette Lyberg Rasmussen og Kristin Østlie vil snakke om suicidalitet – hvordan vi skal forstå og hvilke implikasjoner vår forståelse kan ha for forebygging. Og når en pasient er kommet i behandling, hva er særlig viktig i en terapiprosess?

Dagens innledere har begge gjennnomført PhD arbeider om dette tema, ett som handlet om de brå og uforståelige selvmordene blandt mennesker som ikke har vært i kontakt med psykisk helsevern, og ett om terapi med pasienter som strever med selvmordstanker eller har gjennomført selvmordsforsøk. Begge disse arbeidene har handlet om å forsøke og forstå, de legger vekt på et fenomenologisk, innenfraperspektiv. Hvordan vi forstår kan ha implikasjoner for hvordan vi kan forebygge, og for hva vi legger vekt på i psykoterapi – dette vil innlederne diskutere i kveldens Freud Bar.

Mette Lyberg Rasmussen og Kristin Østlie er begge kandidater ved Norsk psykoanalytisk institutt.

Pris kr. 200,-, studenter kr. 100,-. Billettsalg i døren fra ca 18.20. Vi tar VIPPS og kontanter.

Det blir også Freuds bar 26. oktober og 7. desember. Program kommer.