Freuds bar

bookmark

Freuds begrep om drift

fredag 20. november 2015, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening

Inngang: Billett

Hva gjør vi med driften – eller den med oss? Hundre år er gått siden Freuds klassiker Drift og driftsskjebne. Psykoanalytiker Torberg Foss innleder til diskusjon med filosof Arne Johan Vetlesen.