Frie ord i Norden – 250 år

bookmark

Nordisk debatt om ytringsfrihet

onsdag 28. september 2016, kl. 16:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Institutt for offentlig rett og Det teologiske fakultet.

Inngang: Gratis

250 år siden trykkefrihet første gang ble grunnlovsfestet – i Sverige – pågår fortsatt debatten om ytringsfrihetens grenser. Et nordisk panel med historikere og jurister setter den i historisk perspektiv.

I panelet: Dag Michalsen, Sverre Blandhol, Odd Arvid Storsveen, Jes Fabricius Møller, Lars Björne og Ruth Hemstad.

Møteleder: Svenska Dagbladets Bjørn Lindahl.

Sluttkommentar ved Kjersti Løken Stavrum, Norsk Presseforbund.