Frokostmøte

bookmark

Dine gener – nøkkelen til fremtidens kreftbehandling?

torsdag 1. juni 2017, kl. 08:15

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo Cancer Cluster

Inngang: Gratis

Fremtidens kreftbehandling er en møteserie vi arrangerer i samarbeid med Kreftforeningen og Legemiddelindustrien. Gjennom foredrag og debatter forsøker vi å belyse hvordan vi kan sikre norske kreftpasienter den beste behandlingen i fremtiden. 

Sommerens første politiske møte i serien Fremtidens kreftbehandling handler om dine gener.

Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet, vil fortelle om hvordan vi kan bruke genteknologien. Odd Terje Brustugun, overlege ved onkologisk seksjon ved Drammen sykehus, vil gi oss en leges perspektiv på genetisk klassifikasjon i behandling av lungekreft. Vi får også høre historien til en pasient som allerede har gjennomgått en av fremtidens lovende behandlingsformer, som er basert på genetisk klassifikasjon. Møtet rundes av med en debatt mellom Kreftforeningen, Kreftregisteret og helsepolitikere.

Dette er et møte som er åpent for alle. Er du interessert i å høre om fremtidens kreftbehandling, og kanskje stille ekspertene noen spørsmål fra salen? Meld deg på HER!

PROGRAM: 

08.15–08.30 Frokostservering

08.30–08.45 Velkommen! En introduksjon
Ketil Widerberg, daglig leder av Oslo Cancer Cluster

08:45–09.10 Hvordan bruke genteknologien?
Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet

09.10–09.40 Klinikerens perspektiv: Genetisk klassifikasjon som nøkkel i lungekreftbehandling
Odd Terje Brustugun, overlege ved onkologisk seksjon, Drammen sykehus

09.40–09.55. En pasients historie: Lungekreft, hva nå?
Kari Grønås

09.55–10.15 Kort pause

10.15–10.35 Oppspill til debatt
Giske Ursin, direktør for Kreftregisteret
Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen

10.35–11.15 Paneldebatt med politikere og eksperter
Moderator: Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin
Panel:
Torgeir Michaelsen, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet på Stortinget
Kristin Vinje, Stortingsrepresentant i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen for Høyre
Giske Ursin, direktør for Kreftregisteret
Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen