Frokostseminar om matematikkvansker

bookmark

onsdag 15. mai 2019, kl. 08:30 til kl. 10:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Statped

Inngang: Gratis med påmelding

Statped inviterer til frokostseminar om matematikkvansker. Hva vet vi om matematikkvansker og hvilke erfaringer har Statped gjort seg på dette området.

Tone Salomonsen er PhD student ved Universitetet i Stavanger og FoU-rådgiver i Statped. Salomonsen forsker på små barns matematikk. Hun vil presentere forskning om betydningen av tidlig innsats for å forebygge matematikkvansker.

Marianne Akselsdatter Aaslund er cand.polit. og spesialist i pedagogisk rådgivning. Aaslund er en av forfatterne av veilederen Matematikkvansker. Teori og tiltak, utgitt av Pedlex i 2018. Hun vil presentere Statpeds erfaringer med elever som strever i matematikk, utredning av matematikkvansker i PPT og skole, samt tiltak som har effekt.

Irina Jensø er cand.polit og seniorrådgiver med spesialisering i matematikkvansker ved Statpeds avdeling for sammensatte lærevansker i Oslo. Hun presenterer to prosjekter for casebasert kompetanseutvikling i matematikkvansker som pågår i Vestfold fylke, ett for PPT og lærere i grunnskolen og ett for PPT og lærere i videregående skole.

Frokostservering fra 8.00.