Frykten for alderdommen

bookmark

Boklansering ved Runar Bakken

torsdag 13. november 2014, kl. 11:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Res Publica

Inngang: Gratis

Vår frykt for alderdom har historisk skapt ulike forestillinger om hva det innebærer å eldes og leve som gammel. Det bildet som i dag dominerer – forestillingen om den gode alderdom – er formet av et liberalistisk, postmoderne tankegods: Hvis hver og en av oss er aktive, vil alderdommen kunne bli god. Dette angstdrevne tankespinnet minner om middelalderske mirakelkurer, og er drevet frem av behovet for å redusere offentlige utgifter. Men det er en grense for alt, ikke minst er det en grense for hvor god alderdommen i seg selv kan være. Runar Bakken har skrevet bok om dette.

I tillegg til faglig innledning/debatt leser forfatteren Arne Hugo Stølan fra sin egen diktsamling Epikrisepoesi.

Lett servering.