Går humanismen tapt?

bookmark

v/ Dag Hareide, Helga Haugland Byfuglien, Lars Gule, Cato Schiøtz

tirsdag 31. januar 2012, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Antroposofisk forlag, Forum Berle, Dialogos

Inngang: Billett

Transhumanist og professoren i robotikk, Rodney Brooks hevder at mennesket ikke er noe spesielt; «… vi er som andre dyr eller maskiner. Vi er maskiner som våre ektefeller, våre barn og våre hunder. Og nå bygger vi maskiner som vil matche oss og forbigå oss. Motstand er nytteløst.»
 
I Menneskerettighetserklæringen fra 1948 heter det at mennesket har ”iboende verdighet” og ”like uavhendelige rettigheter”.
 
Er det dette som er definisjonen av ”humanisme” når Stortinget har vedtatt i Grunnloven og Skolens formålsparagraf at vi skal bygge på ”den humanistiske arv”?
 
Hvilke utfordringer står humanismebegrepet overfor i det 21. århundre?
Dersom menneske er «som andre dyr og maskiner», dersom det ikke finnes noe «iboende» og spesifikt menneskeverd, blir det da likevel noe tilbake?

 

Hovedinnleder: Dag Hareide, født 1949 er forfatter, nødhjelpsarbeider, naturvernforkjemper og organisasjonsleder. Han er i dag rektor ved Nansenskolen – Norsk Humanistisk Akademi.
Har skrevet boka ”Hva er humanisme”.
 
Kommentatorer og paneldeltakere:
Helga Haugland Byfuglien født 1950, Preses i Bispemøtet i Den norske kirke, siden 2011, før dette biskop i bispedømmet Borg, har tidligere vært generalsekretær i Norges KFUK-KFUM.
Lars Gule født 1955, filosof, samfunnsdebattant og postdoktorstipendiat, fra 2000 til 2005 var han generalsekretær i Human-Etisk Forbund.
Cato Schiøtz født1948, profilert høyesterettsadvokat, samfunnsdebattant og antroposof, har skrevet artikler om antroposofi, samt holdt foredrag om antroposofi beregnet på et allment publikum.
 
Ordstyrer: Frode Barkved, generalsekretær Antroposofisk Selskap i Norge.
 
Etter pausen vil det bli anledning for publikum til å komme med innspill og spørsmål.

Arrangementet varer til kl. 21.

 
Antroposofisk Selskap i Norge www.antroposofi.no, Forum Berle www.forumberle.no, Dialogos www.dialogos.no