Går vi på et etisk nederlag i patentpolitikken?

bookmark

Debatt

torsdag 3. desember 2015, kl. 12:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: PatentEtikk-prosjektet på Høgskolen i Oslo og Akershus, Nasjonale Forskningsetiske Komiteer, Bioteknologirådet

Inngang: Gratis

Delta i debatt om forslag til endring i patentloven.

Viktige etiske spørsmål rundt patentering av oppfinnelser på bioteknologiområdet vil bli diskutert:
• Hvilke etiske spørsmål reises med patentering?
• Hvordan ivaretas etiske aspekter i dagens praksis?
• Hvilke tiltak kan styrke en etisk basert patentpraksis?
I forbindelse med at forslaget om revisjon av Patentloven skal til politisk behandling ønsker vi å sette slike spørsmål på dagsorden. Med innledere fra offentlig forvaltning og forskning inviterer vi til en åpen diskusjon.

Lett lunsj serveres fra 12.00. For ytterligere informasjon se her

Møtet er gratis og åpent for alle.
Påmelding til: Anders.B.Hanssen@afi.hioa.no