Gjenreising av regjeringskvartalet: En trygg og levende by

bookmark

Frokostmøte

onsdag 29. mai 2013, kl. 08:15

Sal: Wergeland

Arrangør: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Inngang: Gratis

Arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet er i gang. Det er mange hensyn som må tas når regjeringskvartalet skal bygges opp igjen. På dette frokostmøtet spør vi: Hvordan kan vi sørge for at Oslo forblir en åpen og levende by når vi samtidig skal sikre regjeringskvartalet? Hvordan kan vi ta hensyn til trafikanter, beboere og næringsdrivende? Hvordan kan vi jobbe for å finne gode sikkerhetsløsninger som en del av byutviklingen? Kan tiltak for å øke sikkerheten gi positive virkninger for bymiljøet og næringslivet?

Innledning ved administrasjonsminister Rigmor Aasrud.

Innlegg ved
Bjørn Ivar Kruke, førsteamanuensis Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, Universitetet i Stavanger
Graham King, byplanlegger i City of Westminster, London
Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling i Oslo kommune
Sveinung Sponheim, visepolitimester Oslo politidistrikt
Gunnar Larssen, administrerende direktør Oslo handelsstands forening
Jon H. Stordrange, administrerende direktør NHO Transport

Møtet ledes av Eva Bratholm.
Frokost serveres fra kl 08.00.
Påmelding: trygg_rkv@fad.dep.no