Global psykisk helse

bookmark

Med Arne Holte

fredag 22. mai 2015, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk Psykologforening, Oslo lokalavdeling

Inngang: Gratis

Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforening inviterer til foredraget «Global psykisk helse» med Arne Holte.

Både globalt og i Europa har det skjedd en revolusjon i interessen for psykisk helse. Utkastet til FNs bærekraftmål etter 2015 har med psykisk helse. WHO har vedtatt sin første handlingsplan for psykisk helse med seks kvantitative mål som skal nås innen 2020. Mld.St. 11 «Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken» omtaler psykisk helse. Regjeringen har gang på gang slått fast at den vil satse på psykisk helse og NORAD viser interesse for å integrere psykisk helse i utviklings- og bistandspolitikken.

Arne Holte var hovedforfatteren bak rapporten Psykisk helse som global utfordring for NORAD som kom ut i fjor om hvordan psykisk helse kan settes på agendaen i norsk utviklings- og bistandspolitikk. Hvordan bidra som psykolog i lav- og mellominntektsland, og involvere seg i arbeidet med global psykisk helse?