Globale maktforskyvninger

bookmark

Helhetlig økonomisk tenkning, del 2

tirsdag 13. oktober 2009, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Polyteknisk forening og Fritt Ord

Inngang: Gratis

Debatt om maktforskyvinger mellom stat og marked, arbeid og kapital, vesten og resten, nasjoner og overnasjonale organer i kjølvannet av finanskrisen.

Innledninger og paneldebatt ved:
Erik Reinert, professor University of Tallin og medlem i Finanskriseutvalget
Martin E. Sandbu, lederskribent i Financial Times og professor Wharton School of Business
Sten Inge Jørgensen, journalist i Morgenbladet, forfatter av Vesten mister Grepet

Møteleder: Maria Reinertsen, Morgenbladet.

Møtet er del av serien Politisk økonomi arrangert av Fritt Ord og Polyteknisk Forening