Globalisering og nye sykdommer

bookmark

Er verdens sykdomsbilde i endring?

onsdag 28. september 2016, kl. 08:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forskningsrådet

Inngang: Gratis

Hvordan påvirker globaliseringen verdens sykdomsbilde? Hvilke utviklingstrekk ser vi og hvordan møter helsepersonell disse utfordringene?

Infeksjonssykdommer og risikofaktorer kjenner ingen landegrenser og er felles globale utfordringer. Folk reiser mer enn før, og forflytter seg raskere over større områder. Dette fører til nye problemstillinger både for helsepersonell i Norge og i andre land.

Innledere:

Gunnstein Norheim, forsker ved Folkehelseinstituttet:
Hvilke utviklingstrekk ser vi når det gjelder globalisering og spredning av sykdommer?

Frank Olav Pettersen, infeksjonsmedisiner ved Oslo Universitetssykehus:
Hvordan møter norske sykehus pasienter som er smittet med sykdommer man ikke er vant til å behandle?

Monica Thallinger, Barnelege, Leger uten grenser:
Epidemier og utfordringer til respons ved utbrudd.

 

Frokost serveres fra kl. 8.00