Grenseløs læring

bookmark

Wikipedia, MOOCs og å dele kunnskap

torsdag 29. september 2016, kl. 14:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Wikimedia Norge

Inngang: Gratis

De siste tiårene har mye endret seg i hvor vi finner kunnskap. Wikipedia har eksistert i 15 år, og bruken av frie lisenser har tatt av.

Marte Blikstad-Balaas deler sin forskning på bruk av Wikipedia i videregående skole, mens Gisle Hannemyr fra Creative Commons Norge gir innsikt i hvordan MOOCs og frie ressurser fjerner barrierer for utdanning.

Etter foredragene blir det åpent Wikipedia-verksted!