Grønn vekst gir nye jobber

bookmark

onsdag 14. oktober 2015, kl. 18:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Oslo Klimafilmfestival

Inngang: Gratis

Norge kan bli et ledende land i overgangen til grønn vekst og en klimanøytral økonomi. Men det krever at myndigheter og næringsliv møter dagens utfordringer på en innovativ og handlekraftig måte. I 2015 har vi fått klare signaler om at utviklingen innenfor energisektoren går raskere enn mange tidligere har trodd. Dette påvirker store deler av næringslivet. I kommuner landet over, er det betydelig usikkerhet om fremtiden og ungdom under utdanning spør seg om de kommer til å få jobb. Klarer vi overgangen, og hvordan skaper vi nye arbeidsplasser? Vi utfordrer næringslivet og politikere til debatt.

PROGRAM
Vi skaper nye jobber som Norge trenger
Blå skog gir grønn vekst. Fabrikksjef Tor Arthur Halvorsen, FMC Biopolymer
Verdiskaping av hele treet: Daglig leder Rolf Jarle Aaberg, Treklyngen AS

Hvordan stimulerer vi til et grønt skifte? I næringslivet? Gir myndigheten nok og riktig støtte?
Innledning ved: Leder i Stortingets miljø- og energikomite, Ola Elvestuen, LO-sekretær Are Tomasgard, og avdelingsdirektør i NHO, Per Øyvind Langeland.

Velkommen til debatt!