Grønne obligasjoner

bookmark

Seminar

torsdag 4. desember 2014, kl. 09:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: NORSIF

Inngang: Gratis

Mange mener grønne obligasjoner kan være et viktig verktøy for å kanalisere privat kapital til prosjekter og virksomheter som bidrar til å fremme klima eller bedre miljøet. Men hva er egentlig verdien av grønne obligasjoner for selskaper og investorer, hvordan ser markedsutsiktene ut
fremover og hvilke utfordringer finnes?

Videresend gjerne invitasjonen til andre som kan være interesserte, kollegaer og kunder. Frokost serveres fra kl. 8.30. Vel møtt!

PROGRAM
Velkommen, ved Norsif

SEB
Om markedet i dag, forventet utvikling, og SEBs motivasjon for å gå inn tidlig og «drive markedet»

Kommunalbanken
Om deres grønne obligasjon, motivasjon, hva krevde det av dem internt, fordeler og utfordringer

Storebrand og Nordea
Hva er viktig for investorer når de kjøper grønne obligasjoner, og hva tror de om det norske
markedet videre?

Cicero og DNV GL
Hvordan gjøres 3parts verifisering i praksis, hvorfor er dette viktig og hva må bli bedre?

WWF
NGOens syn på markedet for grønne obligasjoner- hva trengs å bli bedre for at grønne obligasjoner
kan realisere sitt fulle potensial?

MSCI om grønn obligasjonsindeks
Forteller om deres nye grønne obligasjonsindeks

Avslutning ved Norsif

Påmelding kan gjøres til inger.lise.prebensen@fno.no.