Guns for hire

bookmark

Om private sikkerhetsselskaper

torsdag 4. november 2010, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Oslo Røde Kors

Inngang: Gratis

Private sikkerhetsselskaper spiller en stadig større rolle i dagens konflikter. I 2008 var 180 000 personer ansatt i ulike private militære foretak i Irak, og selskapene ivaretar en lang rekke sikkerhets- og militærrelaterte tjenester.

Gruppen for Internasjonal Humanitær Rett (IHR-gruppen) i Oslo Røde Kors ønsker å rette oppmerksomhet mot de private militære aktørene og deres status i forhold til Genève-konvensjonene, med fokus på Norges rolle, og inviterer til debatt 4.november.

Innledere: Mads Harlem (leder for folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors), Kathleen M. Jennings (forsker ved FaFo), Knut Fosli (avdelingsdirektør i Politiavdelingen, Justisdepartementet) og Jacob Thomas Staib (seksjonssjef Jus og militær makt, Forsvarets Stabsskole).