Gutter og kroppspress

bookmark

Usynlig – og betydningsløst?

torsdag 19. november 2015, kl. 12:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Reform – ressurssenter for menn og Mannsdagen

Inngang: Gratis

Fokuset på den perfekte kroppen får alvorlige konsekvenser også for gutter. Oppmerksomheten rundt problemet er likevel langt mindre enn når det gjelder jenter. Torsdag 19. november bruker Reform den internasjonale Mannsdagen til et åpent seminar med tittelen «Usynlig – og betydningsløst?».

Mange gutter opplever et stort kroppspress, blant annet gjennom eksponeringen av perfekte, velkledde, solbrune, muskuløse gutte- og mannskropper i sosiale medier. For enkelte gutter får kroppspresset alvorlige konsekvenser i form av spiseforstyrrelser, kroppsbildeforstyrrelser og dopingbruk.

Tross dette har fokuset på kroppspress mot gutter så langt vært lite, sammenliknet med interessen for kroppspress på jenter. Reform mener det er viktig å se begge kjønn i denne sammenheng, og markerer derfor Mannsdagen 2015 med et særlig søkelys på gutter og kroppspress.»

For fullt program se her