Hamsun som grensetilfelle

bookmark

Litteratur på grensen

tirsdag 17. november 2009, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Avd. for allmenn litteraturvitenskap ved UiO

Inngang: Gratis

Tradisjonelt har litteraturvitenskapen holdt liv og diktning atskilt og bidratt til å dempe nasjonens Hamsun-kompleks. Hva skjer nå som litteraturvitenskapen er blitt mer opptatt av å forstå litteraturen som en sosial og erkjennelsesmessig virksomhet og som en hendelse i verden? Med professor Erik Bjerck Hagen, UiB, og førsteamanuensis Ståle Dingstad, UiO.