Håp i pedagogikken

bookmark

Minikonferanse

torsdag 15. oktober 2015, kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Steinerhøyskolen i Oslo

Inngang: Gratis

“I håpet appellerer jeg til eksistensen av en kreativ kraft i tilværelsen, eller til de ressurser denne kreative kraft besitter.”
Gabriel Marcel

Innlegg og samtale med Marit Akerø (førsteamanuensis i håpspedagogikk, HiOA), Anna S. Kvam (talsperson, Grønn ungdom), Marianne Aasen (Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) & Frode Barkved (høyskolelærer, Steinerhøyskolen).

Om minikonferansen
Store globale og etiske utfordringer i verden krever mennesker som kan tenke nytt, ta ansvar og skape endring. Evne til innlevelse, solidaritet, handlekraft, og dyp forståelse er viktigere enn noensinne.

Høsten 2014 lanserte Nova en omfattende forskningsrapport basert på intervjuer av 63.000 13- og 16-åringer i 150 kommuner. Forskningsrapporten “Hør på meg” (NOVA, 2014) viste at hver tredje norske ungdom opplever «at alt er slit», og de uttrykker at de «bekymrer seg for mye». Hver fjerde ungdom har søvnproblemer og hver femte «føler håpløshet med tanke på fremtiden». Dette er informasjon som enhver pedagog, skoleleder og politiker må ta på det dypeste alvor. Hva skyldes det? Hva kan gjøres?

Lena Lindgren, samfunnsredaktør i Morgenbladet, skriver at denne generasjonen er usedvanlig tilpasningsdyktige og skiller seg radikalt fra andre kull etter andre verdenskrig ved ikke å gjøre opprør mot autoriteter.

Store globale og etiske utfordringer må løses, og radikale endringer i livsstilen i vår del av verden er nødvendig. Dette krever mennesker som kan tenke nytt, ta ansvar og skape endring. Evne til innlevelse, solidaritet, handlekraft, og dyp forståelse kreves mer enn noensinne.

Hva slags skole og utdanning kan bidra til å møte disse utfordringene? Hva skal til for å bygge opp sunn selvforståelse, optimistisk realisme, samarbeidsevner, utholdenhet og kreativitet? Hvordan styrke unge menneskers livsmot og håpet om at deres individuelle bidrag kan bringe endring i riktig retning?

Hvordan kan skolen styrke unge menneskers livsmot og framtidshåp, engasjement og handlekraft?

Minikonferansen er gratis & åpen for alle