Havdagen

bookmark

Samling – Et hav av muligheter

tirsdag 11. oktober 2011, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norges forskningsråd

Inngang: Gratis

 Formidling av marin forskning – ikke bare «trøtte» foredrag Forsker grand prix – Paneldiskusjon  

– Hva har Nansen med slimål og sunn fornuft å gjøre?

v/Ingvild Eide Graff, Nifes

Eksempler fra formidlingskonkurransen

 

17.00 Velkommen

17.10 Dragningen mot havet – fra Nansen til Berserk

Samtale om utforskertrang og eventyrlyst mellom Dag Oppen Berntsen

(forsker/byråkrat) og Jarle Andhøy (skipper/eventyrer)

17.45

 

Presentasjoner med vurdering fra salen

Inger Ottestad, Høgskolen i Oslo og Akershus:

Må fiskeoljen være fersk for å gi helseeffekt av omega-3?

Lise Doksæter, Havforskningsinstituttet:

Skremmer forsvarets nye fregatter bort silda?

Elina Halttunen, Universitetet i Tromsø:

Egg i flere kurver – flergangsgyting hos villaks

Ole Nicolai S. Aarbakke, Universitetet i Tromsø:

Hvem er hvem hos hoppekreps? Svaret ligger i arvestoffet

18.45-20.00

 

Tema: Betydningen av forskningskommunikasjon og rekruttering for å dekke

framtidige kunnskapsbehov

Deltakere: FKD, KD, Forskningsrådet og innlederne – de unge forskerne

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Meld deg på seminar fra lunsj, samling om ettermiddagene, eller få med deg begge deler.

Påmelding her: https://web.questback.com/norgesforskningsrd/bjhtg7ptkd/ 

Påmeldingsfrist 30. september.