Hindre drop-out fra rusbehandling

bookmark

Lansering av magasin om resultater fra et nasjonalt prosjekt

torsdag 23. juni 2016, kl. 10:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Inngang: Gratis

Internasjonal forskning viser at rundt regnet halvparten av alle pasienter som starter i rusbehandling, avslutter før planlagt. Norge er ikke noe unntak. Et nasjonalt prosjekt har arbeidet i tre år med å snu trenden. Nå presenteres resultatene i form av et magasin, som formidler kunnskapen, besøker tiltakene og beskriver erfaringene.