Historie uten moral?

bookmark

Debatt

tirsdag 15. januar 2008, kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Fortid - historisk studenttidsskrift

Inngang: Gratis

Forsoning med fortiden er knyttet til spørsmål om moral. Historien om krigen og landssvikoppgjøret i Norge har moralske kriterier. Arvid Brynes bok "Vi sloss for Norge" ble kritisert av historikerne for naivitet og mangel på kritisk refleksjon. Bryne hevder at norske historikere er moralister. Odd Bjørn Fure har kalt dommen i Knut Rød-saken for et "nullpunkt for rettsstatens historie". Hans Fredrik Dahl ledet prosjektet "Å overkomme fortiden" om landssvikoppgjøret. I slike saker forholder historikerne seg til moralske kriterier.

– Er det moralske eller faglige kriterier som styrer kritikken mot boken "Vi sloss for Norge"?
– Hva er forholdet mellom moralske kriterier og kravet til objektivitet?
– Er det problematisk at historikerne trekker moralske konklusjoner?
– Vil moral gjøre at historieskrivingen blir politisk? 

I panelet:
Arvid Bryne, forfatter av boken "Vi sloss for Norge" og tidl. journalist i Dagbladet Odd Bjørn Fure, professor og direktør på HL-senteret Guri Hjeltnes, historiker og professor i journalistikk på BI Hans Fredrik Dahl, historiker og professor i medievitenskap UiO