Historiens betydning for forming av identitet og nasjon

bookmark

Samtaleseminar om Sudans fremtid

tirsdag 23. november 2010, kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Støttegruppe for fred i Sudan (SFS)

Inngang: Billett

Samtaleseminar om Sudans fremtid uker før folkeavstemningen i januar 2011, med Hilde Frafjord Johnson, Tomm Kristiansen, Gunnar Sørbø og Anders Breidlid. Åpent for alle.

Bare seks uker før det skal holdes folkeavstemning i Sudan, inviterer Støttegruppe for fred i Sudan (SFS) til samtaleseminar om identitet og nasjonsbygging, historie og fremtid i Sudan.

Folkeavstemningen er en del av fredsavtalen Comprehensive Peace Agreement fra 2005, som endte 21 år med borgerkrig og markerer begynnelsen på et nytt kapittel i Sudans historie.
Sør-Sudans første president og nasjonalhelt John Garang sa ofte at hans kamp ikke hadde som mål å dele landet, men å samle det. Likevel, snart 6 år etter hans død ser stadig færre av innbyggerne i Sør muligheter for forsoning med Nord. Det meste taler for at folket vil stemme for en deling, dersom valget gjennomføres og godkjennes internasjonalt.

Garangs etterfølger Salva Kiir spiller på en essensialistisk identitetsforståelse og henter kraft fra en lang historie av motsetninger og undertrykkelse når han sier at valget står mellom å være annenrangs borgere i et samlet Sudan eller frie borgere i et selvstendig Sør-Sudan.
President Bashir på sin side vil sannsynligvis hente legitimitet fra en historie med arabisk påvirkning i sitt forsøk på å skape en ny nasjonal identitet i Nord dersom landet splittes.

En rekke interessekonflikter av storpolitisk og regionalpolitisk art utspiller seg også på Sudansk jord, i tillegg til konflikten i Darfur og store interne spenninger mellom grupper i Sør.

Likevel, i denne samtalen ønsker vi å rette blikket mot selve befolkningen i Sudan; og deres oppfatning av seg selv og sin nasjon etter folkeavstemningen i januar 2011.
Våre fire samtalegjester har alle skrevet om Sudan; om historiske begivenheter, identitet og nasjon, og vi spør: hva betyr det ”egentlig” å være ”sudaner”,
det være seg fri borger i et selvstendig Sør-Sudan eller i et nytt (Nord) Sudan?

Hilde Frafjord Johnson er nestleder i FNS barnefond (UNICEF) og assisterende generalsekretær i FN, bosatt i New York. Hun har vært utviklingsminister og stortingsrepresentant i flere perioder og var en av arkitektene og pådriverne bak Comprehensive Peace Agreement(CPA) for Sudan. Hilde Frafjord Johnson vil i løpet av desember utgi en bok om fredsprosessen i Sudan. Før hun gikk til UNICEF var hun Seniorrådgiver til Presidenten i Afrikabanken, med ansvar for land som kommer ut av krise og konflikt.

Dr. Gunnar Sørbø er tidligere direktør ved Christian Michelsens Institutt (CMI) i Bergen, hvor han fortsatt er tilknyttet. Han er sosialantropolog med omfattende internasjonal erfaring innen forskning, forskningsledelse og konsulentvirksomhet. Dr. Gunnar Sørbø har hatt fokus på Sudan siden sitt første feltarbeid i 1970, og har siden publisert et stort materiale innenfor blant annet utviklingspolitikk, konflikt- og fredsbygging og økonomiske tilpasninger i Sudan.

Tomm Kristiansen er journalist og forfatter. Han har vært NRKs Afrika-korrespondent i to perioder, senere radioreporter med hele verden som virkefelt og utenriksdirektør i NRK. Fra 2006 til 2008 var Tomm Kristiansen kommunikasjonsrådgiver for Sør-Sudans president Salva Kiir i Juba, noe han beskriver i boken Presidentens Mann utgitt i 2009. Siden da har han vært kommunikasjonssjef for ACT Alliance i Geneve inntil han i 2010 vendte tilbake til NRK, hvor han nå arbeider som reporter og kommentator i utenriksredaksjonen, i tillegg til å være fast programleder for Dagsnytt Atten og Søndagsavisa på P2. Han har utgitt flere bøker, og fikk sitt gjennombrudd med bestselgeren Mor Afrika, som også ble nominert til Brageprisen.

Dr. Anders Breidlid er professor ved Høyskolen i Oslo hvor han de siste årene har vært koordinator for masterprogrammet i flerkulturell og internasjonal utdanning. Han har bred forskningserfaring innenfor felt som utdanning og utvikling, internasjonal politikk, menneskerettigheter, stedegne kunnskapssystemer (indigenous knowledge), og afrikansk litteratur. Dr. Anders Breidlid er nå også prosjektkoordinator for NUCOOP, Norwegian University Cooperation Programme for Capacity Development in Sudan, initiert av norsk UD, og har nylig avsluttet et prosjekt hvor han sammen med flere akademiske kollegaer fra Sør-Sudan har skrevet en historiebok for Secondary School i Sør-Sudan.

Støttegruppe for fred i Sudan (SFS) ble stiftet i Oslo i 1993 av engasjerte enkeltpersoner som på ulike måter hadde arbeidet i og med landet i løpet av krigen mellom Nord og Sør Sudan. SFS sitt formål har vært å ”arbeide for fred, menneskeverd, menneskerettigheter og demokratisk utvikling i Sudan” og har vært en viktig informasjonskilde til aktører som arbeider med Sudan i Norge, i tillegg til å ha en koordinerings og pådriverrolle overfor norske frivillige organisasjoner og norske/sudanske myndigheter. SFS støtter det sivile samfunn og deres folkelige engasjement.