Historisk søndag

bookmark

Om Christian Frederiks statsprosjekt

søndag 4. september 2016, kl. 13:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Da Christian Frederik kom til Norge i 1813, hadde han med seg en egen skuespiller som skulle turnere rundt i landet for å begeistre allmuen og gjøre dem mer engasjerte og patriotiske. Teatret var en viktig samlingsarena for datidens elite, og det visste den blivende kongen å benytte seg av. Likevel
falt prosjektet sammen etter noen måneder. Hva skjedde?

Historiker Mona Ringvej har forsket på politisk idéhistorie på 1700- og 1800-tallet. Hennes bok Christian Fredriks tapte rike forteller historien
om kongens skjebnesvangre måneder før og etter 17. mai 1814.

Arrangementet inngår i Litteraturhusets satsning Folkeopplysning, som presenteres i samarbeid med DNB.