Hjerneplastisitet – hjernens fantastiske evne til å endre seg – med et blikk inn i fremtiden

bookmark

Et seminar for dem som er nysgjerrige på hvordan hjernen fungerer og hvordan vi kommer til å bruke våre hjerner i fremtiden

onsdag 16. mars 2016, kl. 17:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Hjernerådet

Inngang: Gratis

Vår hjerne er i stadig endring. Dette ligger til grunn for at vi kan lære og at vi kan tilpasse oss forandringer i våre omgivelser. Hvordan skjer dette, og hvilke muligheter gir det oss? Og hva kan vi forvente når hjernens plastisitet utnyttes i større omfang i fremtiden? Under dette seminaret vil hjerneforskere fortelle om hjernens fantastiske evne til å endre seg, hvordan hjernen bruker denne evnen til å konstruerer en indre virksomhet (og hvordan dette kan lure oss), og hvordan hjernens plastisitet vil kunne utnyttes i stadig større grad til å styre verdenen rundt oss i fremtiden. 

 

Et seminar i 4 foredrag

 

Professor Joel C. Glover: Hjernen konstruerer sin egen virkelighet (demonstrert med syns- og hørselsbedrag)
Professor Arild Njå: Synapser – hjernens allsidige og vakre kommunikasjonsenheter
Førsteamanuensis Marianne Fyhn: Hjerneplastisitet – hvordan klarer hjernen å forandre seg?
Professor Joel C. Glover: Hjerneplastisitet og fremtiden – nevroproteser og koblinger mellom hjernen og maskiner

Et arrangement i regi av Hjernerådet og Norwegian Consortium for Brain Development, med støtte fra The Dana Foundation og Federation for European Neuroscience Societies (FENS). En del av den internasjonale Brain Awareness Week 2016.