Hjerte smerte

bookmark

Hobbelstad om Shakespeares sonetter

fredag 30. mai 2014, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Shall I compare thee to a summer’s day? Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May, And summer’s lease hath all too short a date […]

Kjærlighet og forgjengelighet beskrives i William Shakespeares sonett nummer 18. I de fleste av sine 154 sonetter skrev han jambisk pentameter. Shakespeare fornyet og utfordret sjangeren, vred og vendte på temaer som død, kjød og lyst, kjærlighet og lidelse til han fikk strålende sonetter som etter seks hundre år fremdeles med letthet forsvarer sin plass i verdens litterære kanon.

Inger Merete Hobbelstad er litteraturviter og skribent tilknyttet Dagbladet. Nå skriver hun bok om Shakespeares sonetter og tar med seg sine foreløpig upubliserte sonettbetraktninger til Litteraturhuset for å nærlese hanskemakersønnen fra Stratford-upon-Avon.