Hold Norge rent

bookmark

Marin forsøpling

tirsdag 2. februar 2016, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Hold Norge rent

Inngang: Billett

Hvordan løser vi problemet med marin forsøpling? Konferansen skal samle aktørene som arbeider med fagfeltet for å dele erfaringer og kunnskap, samt inspirere og engasjere til videre arbeid.