Hør på meg!

bookmark

Hvordan opplever barn og unge i barnevernet at de blir hørt? Filmvisning

tirsdag 4. september 2012, kl. 14:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Feber Film

Inngang: Gratis

I dokumentarfilmen Hør på meg! møter vi Hedda, Thomas og Ruzzel, tre ungdommer og tre historier. De forteller om hvordan de opplevde seg respektert og lyttet til før barnevernet bestemte hva som skulle skje med dem.

Hedda og Thomas ble ikke hørt og har vært utsatt for dramatiske tvangsflyttinger, uten forvarsel og gjennomført av politi. Ruzzel har en annen erfaring, hun ble hørt og fikk være med å velge.

Barn skal høres og meningene deres skal ha betydning. Filmen stiller spørsmål ved barnevernets praksis i bruk av akutte flyttevedtak og rettsikkerheten til barna.

“HØR PÅ MEG” gir et sterkt og unikt innblikk i ungdommenes opplevelser av barnevernets beslutninger. Filmen tar barna på alvor og lytter til dem!

Lengde 50 min | Regi: Janne Berge | Produsert av Feber Film

Etter filmen vil regissør og deltakere være tilstede for spørsmål og dialog med publikum.