Høyreekstremisme i Europa

bookmark

–brudd og kontinuitet

onsdag 30. april 2014, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Den norske historiske forening, HIFO lokallag Østlandet

Inngang: Gratis

Hva er høyreekstremisme? Selv om begrepet stadig dukker opp i offentligheten, er det forbundet med uklarhet og uenighet. Hvilke ideer og bevegelser kan regnes til det ekstreme høyre, og hvordan er overgangen til høyrepopulismen? Hvordan har høyreekstremismen forandret seg over tid, og hvilken ideologisk utvikling kjennetegner dette politiske fenomenet?

Nicola Karcher og Anders G. Kjøstvedt har redigert antologien Movements and Ideas of the Extreme Right in Europe: Positions and Continuities. I sitt foredrag vil de vise det brede spekteret av posisjoner innenfor høyreekstremismen, og de spør samtidig om det finnes likheter og forskjeller mellom høyreekstreme bevegelser og ideologier før og etter 1945.

Nicola Karcher og Anders G. Kjøstvedt er begge historikere med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og forsker på høyreekstremisme og nasjonalsosialisme. Karcher er forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoritet (HL-senteret). Kjøstvedt er postdoktor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo.