Humanismen i fare

bookmark

Å skrive etter den arabiske våren

torsdag 2. juni 2016, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: European Association for Modern Arabic Literature (EURAMAL), Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved UiO og International Prize for Arabic Fiction (IPAF)

Inngang: Gratis

To prominente arabiske forfattere leser fra sine forfatterskap og diskuterer en arabisk verden preget av voldelige konflikter, sosial ustabilitet og et ideologisk vakuum, der det store humanistiske prosjektet, nasjonalstaten, har gått i oppløsning. Forfatterne responderer med en ny måte å skrive på som «hacker» modernitetsdiskursen.

Inaam Kachachi er en kvinnelig forfatter og journalist fra Irak. Hennes roman Det amerikanske barnebarn skildrer på en inntrykkelig måte den smertefulle indre kampen til en irakisk kvinne som vender tilbake fra USA til Irak og opplever der en meningsløs og grusom krig.

Egypteren Mohamed Rabies Merkur er en mørk dystopia som forestiller kontrarevolusjonen i Egypt som en realitet i en marerittaktig fremtid.

Det leses utdrag fra romanene som begge har vært short-listed for den såkalte Arabiske Bookerprisen (IPAF).

Samtalen med forfatterne modereres av Tania Al Saadi (Stockholms universitet) og Teresa Pepe (UiO).

Arabisk og engelsk.