Humanitært Forum: Fattige tilreisende i Oslo

bookmark

Hvilket ansvar har stat og kommune for å håndtere denne humanitære utfordringen?

tirsdag 18. mars 2014, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Oslo Røde Kors

Inngang: Gratis

Hver dag må registreringsvaktene for tilbudet "Akutt Overnatting" i Oslo avvise flere mennesker som søker ly for natten. Kapasiteten er sprengt og plasser må fordeles etter loddtrekning. Samarbeidsprosjektet mellom Kirkens Bymisjon og Oslo Røde Kors tilbyr 100 overnattingsplasser, men dette er ikke tilstrekkelig for å dekke det skrikende behovet. Mange av menneskene som ønsker å benytte tilbudet får ikke dekket grunnleggende humanitære behov og lever i stor sosial nød.

Gruppen for Internasjonal Humanitær Rett i Oslo Røde Kors inviterer til Humanitært Forum med fokus på hvilke tiltak og hvilken politikk som kan, bør eller må føres i skjæringspunktet mellom forpliktelser som følger av menneskerettighetene og norsk lov, menneskeverd og innvandringspolitikk.
Forumet tar utgangspunkt i overnattingstilbudet i regi av Kirkens Bymisjon og Oslo Røde Kors.

Paneldeltakere er:
• Overnattingsgjest ved tilbudet "Akutt Overnatting"
Grete Herlofson, avdelingsleder Omsorg i Norges Røde Kors 

Etter innleggene åpner vi for debatt og spørsmål fra publikum. Ordstyrer er Elida Høeg, journalist i magasinet Plot.