Hva er avhengighet?

bookmark

Debattmøte

onsdag 28. mai 2014, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forbundet Mot Rusgift

Inngang: Gratis

Det er klart for debattmøte med temaet: "Hva er avhengighet?"

I panelet sitter:
Jørg Mørland – Folkehelseinstituttet
Reidun Hansen, Solliakollektivet
Hans Olav Fekjær, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
Edle Ravndal, Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF
Jon Storaas, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO

Spørsmål til diskusjon: Er avhengighet en hjernesykdom, er det en betinget, psykologisk tilstand, er det en arvelig disposisjon, er det en kronisk tilstand, er det et kulturfenomen, lar den seg behandle? Disse og en rekke andre sider ved avhengighetsproblematikken vil vi forsøke å belyse. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til panelet og gi korte innlegg fra salen også.

Servering av kaffe/te og mineralvann.

Omtale av møtet ligger her