Hva er godt nok?

bookmark

Mattilsynet og dyrevelferd

fredag 17. oktober 2014, kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Mattilsynet

Inngang: Gratis

I år handler Mattilsynets åpne seminar om dyrevelferd mest om dyrevelferd for fjørfe, og vi stiller spørsmålet: Hvem kan bedre dyrevelferden? Og dersom alle regler følges, er det godt nok da? Foredragsholdere snakker om etikk, lovregulering og forbrukermakt. Dagen avsluttes med paneldebatt.