Hva er greia med humaniora?

bookmark

Debatt om humaniorameldingen

onsdag 31. mai 2017, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Samfunnsviterne Oslo & Akershus

Inngang: Gratis

Våren 2017 legger regjeringen frem en stortingsmelding om humanistisk forskning og utdanning. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad (H) kommer og presenterer meldingen. Det blir mulighet for å stille spørsmål og komme med kommentarer.