Hva er status i Myanmar?

bookmark

Møt studentleder Phyoe Phyoe Aung

tirsdag 8. november 2016, kl. 14:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Amnesty Norge, Den norske Burmakomité, SAIH

Inngang: Gratis

Studentleder Phyoe Phyoe Aung er en av Myanmars fremtredende unge politiske stemmer. Hun ble løslatt i april i år etter at Aung San Suu Kyis regjering tok over makten, sammen med mange andre studentledere som ble fengslet i fjor vår da politiet brutalt slo ned på en fredelig protestmarsj mot forslag til ny utdanningslov. Hvordan er situasjonen nå, nesten et år etter valget som sikret National League for Democracy makten?

Phyoe Phyoe Aung er leder for All Burma Federation of Student Unions (ABFSU) og bærer på en stolt arv. Organisasjonen ble etablert i 1936, hvor blant annet Aung San, uavhengighetshelten og Aung San Suu Kyis far, var en viktig figur. Studentene har hatt en viktig rolle for politisk endring i Myanmar. De protesterte mot diktatoren Ne Wins statskupp i 1962, som kvitterte med å sprenge studentbygget i lufta. De ledet an i de store demonstrasjonene mot regimet i 1988, og studentlederne fra den gang er fremtredende og respekterte politiske aktører i dag. Phyo Phyoe Aung representerer en ny generasjon av studentledere og sannsynligvis morgendagens politikere, som har frihet og demokrati høyt på agendaen. Hva er hennes visjon for Myanmar? Hvordan tilpasse den med politikkens pragmatisme og maktbalansen med militæret?

Til tross for at landet har fått sin første demokratiske valgte regjering, og mange politiske fanger har blitt løslatt, har militæret tildelt seg en sentral politisk rolle, med kontroll over de tre departementene for henholdsvis innenriks, grenseområder og forsvar, og har dermed kontroll over militæret, politiet og landets administrasjonssystem. I tillegg har de grunnlovsfestet rett til 25 prosent av setene i parlamentet. Aung San Suu Kyis regjering er demokratisk i ånden, men er i praksis avhengig av å finne en styringsbalanse med militæret. De to største utfordringene i landet er fredsforhandlingene, samtidig som militæret kriger mot etniske væpnede grupper i nord, og religiøs intoleranse, som har ført til alvorlige voldshendelser etter reformprosessen mellom buddhister og muslimer.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty vil innlede. Audun Aagre vil gi en introduksjon om studentenes rolle, etterfulgt av en samtale med Phyoe Phyoe Aung, som avsluttes med en refleksjon rundt studentpolitikk i Norge og Burma fra SAIH. Arrangementet vil avsluttes med Q&A. 

Vi minner samtidig om at norske investeringer i Burma, med vekt på vannkraftprosjekter i konfliktområder i Burma, vil være tema for Verdensseminaret (tidligere Ulandsseminarene) på Blindern samme ettermiddag.

Mer informasjon vil komme.