Hva gjør terroren med oss?

bookmark

Frokostseminar om 22. juli og reaksjoner på terror i befolkningen

fredag 14. juni 2013, kl. 08:15

Sal: Amalie Skram

Arrangør: De nasjonale forskningsetiske komiteene

Inngang: Gratis

• Hvilke følelser satte terroranslaget i gang?
• Reagerte folk ulikt i Oslo og ellers i landet?
• Hvordan innvirket terroren på tilliten i samfunnet og folks holdninger til sikkerhetstiltak?
• Og hva slags reaksjoner er det terrorister ønsker å skape?

Siri Thoresen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har ledet en undersøkelse av folks opplevelser og reaksjoner etter terror og vil presentere funn fra undersøkelsen.
Kari Steen-Johnsen har sammen med sine kolleger ved Institutt for samfunnsforskning undersøkt hvordan terroren slo ut på tillit og engasjement. Hun vil kommentere basert på sine funn.
Anders Romarheim forsker på sikkerhetspolitikk og terrorisme ved Institutt for forsvarsstudier og vil fortelle hvilke reaksjoner terrorister ønsker å skape.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men fint om du melder deg på her, så blir det mat og plass til alle. Frokost og kaffe serveres fra klokken 08.00.

Spørsmål? Kontakt Nils Olav Refsdal, koordinator for 22.juli-forskningen.
Velkommen!

Foto: Henrik Lied, NRK