Hva nå, Kurdistan?

bookmark

Debattmøte om situasjonen i Nord-Irak

tirsdag 19. august 2014, kl. 18:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Rødt Oslo

Inngang: Gratis

Velkommen til debattmøte om situasjonen i nord-Irak og de kurdiske områdene. Litteraturhuset tirsdag den 19. august kl. 18.30.

ISIL/IS har i sommer terrorisert befolkningen i Syria og Irak. Nå er de på full marsj mot de kurdiske områdene i nord. Samtidig er situasjonen i de kurdiske områdene i Tyrkia fortsatt uløste. Rødt Oslo inviterer til debattmøte der vi spør:

1. Hvordan har ISIL havnet i en så sterk posisjon?
2. Hvordan er situasjonen for de kurdiske områdene? Er man på vei mot en kurdisk stat på tvers av landegrensene?
3. Hvordan påvirker verdens stormakter situasjonen i de kurdiske områdene?
4. Hva kan norske styresmakter påvirke en ny politikk for området, og hvordan kan folkelig mobilisering bidra til dette?

I panelet sitter Refik Gefur, Seher Aydar og Peter M. Johansen.