Hva skal vi med psykoterapi?

bookmark

Åpent møte og boklansering

torsdag 24. januar 2013, kl. 17:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Akademika forlag

Inngang: Gratis

Åpent møte i forbindelse med utgivelsen av boken Psykoterapi i utvikling, Ulberg, Hersoug & Knutsen (red.), Akademika forlag.

Program for kvelden:
Velkomst og innledning om boken ved Rune Johansen, styreleder ved Institutt for psykoterapi
"Hva skal vi med psykoterapi?" Ved Marit Råbu, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt UiO

Kort pause med forfriskninger

”Terapiens essens”. Ved Finn Skårderud, spesialist i psykiatri, forfatter og professor
Kommentarer ved historiker Håvard Friis Nielsen
Diskusjon og innspill fra salen.

Omtale av boken:
Psykoterapi i utvikling formidler oppdatert kunnskap innenfor et vidt spekter av psykodynamisk teori, terapi og forskning. Forståelse av pasienten og pasientens behov står i sentrum i boken, og flere sentrale behandlingsformer og temaer er viet egne kapitler: Distinksjon mellom psykoterapi og psykoanalyse, relasjonell psykoterapi, korttids psykodynamisk psykoterapi, mentaliseringsbasert terapi, allianse i psykoterapi, overføring, motoverføring og projektiv identifikasjon, utviklingspsykologi, arbeid med drømmer i terapi og integrering av psykoterapikunnskap i moderne nevrovitenskap. Ulike sider av den kliniske hverdagen og hva det innebærer å være psykoterapeut blir diskutert, i tillegg til problemstillinger rundt opplæring i psykodynamisk psykoterapi.