Hva skjer når isen forsvinner? Hva slags fremtid venter Arktis?

bookmark

Seminar og filmvisning av Chasing Ice

tirsdag 28. april 2015, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Bellona og Den amerikanske ambassaden

Inngang: Gratis

Ingen andre steder i verden kommer klimaendringene og miljøproblemene like tydelig til syne som i Arktis. Temperaturene i Arktis stiger raskere enn i noen annen del av verden og issmeltingen overgår de mest pessimistiske prognoser. Dette vises tydelig i filmen Chasing Ice. En annen stor utfordring i Arktis er økende nivåer av miljøgifter og annen forurensning som transporteres til Arktis via hav- og luftstrømmer.

I år tar USA over formannskapet i Arktisk råd; hvordan vil dette påvirke rådets arbeid? Kan miljøhensyn, politiske interesser og næringsinteresser kombineres på en forsvarlig måte?

Samtidig som klimaendringene medfører alvorlige utfordringer for den arktiske befolkning, åpnes også nye muligheter i form av tilgang til hittil utilgjengelige ressurser og nye ruter for sjøtransport. Bellona er en av mange aktører som er bekymret for at økonomiske hensyn vil gå foran miljøhensyn i verdens mest sårbare områder. Samtidig må befolkningen i arktiske regioner ha mulighet til å drive næringsvirksomhet i sine hjemområder. Miljøeffektiv og mer bærekraftig næringsvirksomhet og grønne arbeidsplasser i våre nordområder krever nytenkning og innovasjon.

I sitt forestående formannskap har USA valgt å fokusere på klimaforandringer; sikkerhet, trygghet og forsvarlig forvaltning av havområdene; og forbedrede levekår for menneskene som bor i arktiske strøk.

Etter seminaret vises den prisvinnende filmen Chasing Ice. kl. 19.30
Filmen skildrer hvordan teamet til fotografen James Balog plasserer ut kameraer som tar intervallbilder av isbreer på Grønland, Island og i Alaska over en periode på tre år, for å dokumentere de enorme endringene. Ved å sette sammen sekvenser av fotografiene blir det en skremmende og svært tydelig dokumentasjon av issmeltingen i Arktis. Du har aldri før sett issmeltingen på denne måten.

Filmen har vunnet Emmy for beste dokumentar, samt fått flere priser på Sundance Film Festival og en rekke andre festivaler.

 Program

  1. «Hva skjer når isen forsvinner» – endringer i Arktis de siste årene og konsekvenser lokalt og globalt. v/Bellona og andre
  2. Hvordan skal Norge forvalte ansvaret som en arktisk nasjon, Bellonas rolle i Arktis, oljevernberedskap – v/Bellona Sigurd Enge
  3. Den geopolitiske situasjonen i Arktis- v/ Andreas Østhagen. Institutt for forsvarsstudier.
  4. Om USA i Arktisk råd. USAS ambassade
  5. Pause
  6. Filmvisning: Chasing Ice

Påmelding her