Hva skriver de hjem om?

bookmark

En forestilling om menneskehandel

tirsdag 19. mars 2013, kl. 19:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Soroptimistklubbene i Oslo og omegn

Inngang: Billett

«Hva skriver de hjem om»?
En forestilling om menneskehandel, basert på historier fra virkeligheten.
”I en landsby helt nord i Thailand ligger det tekstilfabrikker med høye strømførende gjerder og låste porter. Unge jenter og gutter vader over elva som skiller Burma og Thailand, skjult av natta, for å bli låst inne som slavearbeidere i fabrikkene – fordi alt er bedre enn Burma, som også kalles ‘verdens verste diktatur’. Hver måned kom det brev til bestemor og barna i landsbyen i Nigeria, fra tanten i Europa. I brevet var det penger og fortellinger om alt det fine i nord. Bestemor kalte tanten «velsignelsen». En dag kom det brev fra tante, hun var klar for å ta i mot Dola.”  Stykket fremføres av Fortellerteateret med Beathe Frostad og Sarah Birgitte Øfsti i samarbeid med Landing AS. Sara Birgitte Øfsti og Beathe Frostad er begge blant de profesjonelle fortellerne i Norge med lengst erfaring fra å fortelle for voksne, ungdom og barn. De har begge utdanning innen fortellerkunst, drama og teater og dramaturgi.
Forestillingene er støttet av: Spenn/Kunstløftet, Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og Eckbos legater. Billettpris kr. 100,-, billettsalg i døren fra kl. 19.00.
Overskuddet fra kvelden går i sin helhet til Soroptimistenes prosjekt mot menneskehandel i Moldovia.

Foto:
Tanja Steen

Frostad/Øfsti
i samarbeid med Landing DA presenterer fortellerteaterforestillingen ”Hva skriver de hjem om, en forestilling om menneskehandel”.
Gjennom fortellinger de har hørt og egne erfaringer tegner de opp et stort globalt bilde. Et mål med forestillingen er å vise at vi og våre valg også henger sammen med skjebnen til mennesker som bor og lever på andre siden av jordkloden. Med varme og humor blander fortellerne flere muntlige sjangre, gjentakelser og kontraster slik at forestillingen, til tross for sitt vanskelige og alvorlige tema, er lett å følge, optimistisk og med håp.
FN regner  menneskehandel som verdens nest største illegale handelsvare og dette berører alle land i verden. ”Men hva har ei hore fra Nigeria med meg å gjøre?”
Forestillingen berører, provoserer og irriterer. Den gir et bilde av et stort og komplisert emne som ikke er svart hvitt, men som er fullt av gråsoner og mye mer komplisert og sammensatt enn de enkle ’offer og skurk’ bildene vi ofte blir servert gjennom media. Forestillingen viser også hvordan våre egne liv er en del av dette bildet. Den skaper engasjement om et tema som er veldig aktuelt for aldersgruppen. Forestillingen gir et nært og begripelig bilde av noen av årsakene, systemene og vår rolle i den store globale sammenhengen som gjør menneskehandel mulig.
Forestillingens form
De to utøverne benytter seg av fortellerteaterets form, en meget direkte formidlingsform der de veksler mellom å skildre enkeltskjebner og å tegne opp de store linjene. Utøverne veksler mellom å bruke personlig fortellinger og faktastoff, og blander ironi, humor og alvor. Denne direkte formen og innholdet gjør forestillingen intens, emosjonell og engasjerende.
 
Soroptimist Norway (www.soroptimistnorway.no) er en del av Soroptimist International (www.soroptimistinternational.com) som er en frivillig internasjonal organisasjon for kvinner.
Soroptimist Norway består av ca. 60 lokale klubber som alle gjenspeiler ulike profesjoner, aldre og kulturer. Klubbene tilstreber seg å reflektere det flerkulturelle samfunnet vi lever i. Soroptimistenes formålsparagraf fremhever: Menneskerettigheter for alle, styrke kvinners stilling, barns rettigheter, likhet, utvikling og fred gjennom internasjonal velvilje, forståelse og vennskap.