Hva styrer verden – hva styrer mitt liv?

bookmark

Solveig Langkilde om Martinus’ åndsvitenskap

lørdag 24. september 2016, kl. 13:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Oslo kosmologiske forum

Inngang: Billett

Krig eller fred, lykke eller ulykke – hvem opplever hva? Det som avgjør om det blir det ene eller det annet kan føles som tilfeldigheter. Men sett ut fra det perspektiv Martinus viser i åndsvitenskapen, finnes det urokkelige livslover som regulerer alle nasjoners så vel som individers skjebnesituasjoner. Disse livslovene er like så eksakte som de fysiske og kjemiske lover. Åndsvitenskapen tilbyr her en forskningsvei i bevissthetens kjemi, det vil si i skjebnevitenskap. Mørket viser seg her som dypt meningsfullt for skapelsen av en høyere bevissthet og en menneskelig kultur. Gjennom ytterligere en rekke liv vil vi gjennom hverdagens gleder og bekymringer lære oss å se logikken og kjærligheten i den Guddommelige lov ’Som vi sår skal vi høste’.