Hvem råder over tegnspråk?

bookmark

Paneldebatt om tegnspråkets utvikling

lørdag 22. januar 2011, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: FONTS

Inngang: Gratis

Norsk tegnspråk har nå fått anerkjennelse som offisielt norsk språk. Hvordan utvikler tegnspråk seg som språk i Norge i dag?

I panelet sitter Sonja Myhre Holten, Knut Bjarne Kjøde, Sigfrid Tvitekkja, Mira Zuckermann og Sonja Erlenkamp.